DOPLNKY

Doplnky na hroboch sú neoddeliteľnou súčasťou cintorínskej architektúry. Plnia nielen praktickú funkciu ( nádoby na kvety, alebo ochrana proti vetru ) , ale aj esteticky dopĺňajú dizaj hrobu. 
Ponúkame široký výber tvarov doplnkov z rôznych materiálov od viacerých výrobcov, vrátane zahraničných, čo zaručuje spokojnosť  našich zákazníkov. 

Kovové doplnky

AMW doplnky

Kamené doplnky